REPÜLŐORVOS.HU   

Pilóták teendői betegség után


Gyakran tapasztaljuk, hogy még hivatásos pilóták sem tudják, mit kell tenni súlyosabb betegség, hosszabb táppénzes állomány után. Pedig a vonatkozó rendelet pontosan meghatározza a teendőket. Itt közzéteszük A közlekedési és vízügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter 14/2002. (XII.26.) KöViM- EüM együttes rendelet vonatkozó sorait:

4. § (1) A szakszolgálati engedély jogosultja vagy a kiképzés alatt álló növendék nem láthatja el szakszolgálati feladatait, illetve nem folytathat repülési tevékenységet abban az esetben, ha egészségi alkalmasságának olyan mértékű korlátozottságát észleli, amely akadályozhatja tevékenységének biztonságos ellátásában, így különösen a következő esetekben:

a) 12 óránál hosszabb kórházi kezelés vagy megfigyelés esetén,
b) műtéti vagy invazív diagnosztikai beavatkozás esetén,
c) tartós gyógykezelés esetén,
d) amennyiben szemüveg vagy kontaktlencse használata vált szükségessé, illetve a korrekció mértékében változás történt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az érintett személy a szakszolgálati tevékenységét akkor folytathatja, ha repülőegészségügyi alkalmassági ellenőrző vizsgálaton vett részt, illetőleg a szolgálat írásban mentesítette ez alól.

(3) Az orvosi minősítéssel rendelkező személynek írásban kell tájékoztatnia a szolgálatot:
a) minden olyan sérülés esetében, amely akadályozza a repülési szakszolgálat és tevékenység ellátásában,
b) 21 napnál hosszabb betegség vagy baleset miatti távollét esetén,
c) terhesség megállapításakor.

(4) Soron kívül kell megállapítani a repülőegészségügyi alkalmasságot:
a) minden olyan repülőesemény után, amelynek a bekövetkeztében emberi tényező is közrehatott,
b) ha azt a légiközlekedési hatóság elrendeli.

(5) A (3) bekezdés b) pontjában említett esetben a szünetelés akkor oldható fel, ha az érintett személy részt vett repülőegészségügyi alkalmassági ellenőrző vizsgálaton, vagy a szolgálat a beküldött orvosi dokumentáció alapján mentesítette az ellenőrző vizsgálat alól.

Természetesen minden olyan esetleges egészségkárosodás (autó-motorbaleset, sportsérülés, törések) után - amennyiben a pilóta bizonytalan az orvosi teendőkről - szívesen nyújtok felvilágosítást a melles@omfi.hu vagy a 06-30-2-46-76-46-os mobiltelefonon.

Dr.Melles Imre
Központvezető Főorvos
Az oldalon található anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak,
minden jog fenntartva!

© (2008 - ) dr. Melles Imre
Impresszum